Cyprus Real Estate  thumbnail

Cyprus Real Estate

Published Feb 05, 24
7 min read


De nieuwe wet biedt de notarissen echter een mogelijkheid om onder deze rechercheplicht uit te komen (real estate). Notarissen kunnen in de escritura namelijk een clausule opnemen, waarin staat dat de koper akkoord gaat met het gegeven, dat de notaris niet verantwoordelijk is wanneer er na de koop toch nog beslagen en lasten ontdekt worden, die rusten op het betreffende onroerend goed

maar u weet nu beter! Bedenk, dat de Spaanse notaris in principe alleen de Spaanse staat vertegenwoordigt en zijn belangrijkste taak het innen van bepaalde belastingen is, namens die Spaanse staat (real estate). Omdat de Spaanse notaris een vrijwaringclausule in de escritura kan opnemen en hij in principe niet aan uw kant staat, raden wij kopers aan om (ondanks de rechercheplicht van de notaris) toch een eigen gestor of advocaat in te schakelen, die het hele koopproces begeleidt, de koopakte voor u doorneemt en onafhankelijk onderzoek doet naar de gegevens in de escritura

Een apart Spaans testament voor uw Spaanse bezittingen wordt dan ook aangeraden. Informatie hierover kunt u het beste inwinnen bij Nederlandse juristen/advocaten in Spaans recht. real estate. Checklist waar kopen in Spanje? Heeft u genoeg tijd gehad om de omgeving te bekijken? Hoe is het klimaat buiten het zomerseizoen? Wat zijn de recreatieve, culturele en sociale mogelijkheden in en buiten het seizoen? Is er nog wat te doen buiten het seizoen? Of gaat na het seizoen alles dicht en is de plaats waar u wilt kopen uitgestorven? Zijn er nog activitei­ten, waar u iets aan hebt? Rijden er nog bussen en taxis buiten het seizoen? Hoeveel moet u betalen voor onroerend goed belasting en andere heffingen in de plaats, die u op het oog heeft? En is die niet te hoog vergele­ken met andere plaatsen? Hoe hoog zijn de kosten van de plaatselijke voorzieningen? Wat zijn de kosten van levensonderhoud in uw nieuwe toekomstige Spaanse omgeving? Is uw huis goed te bereiken? (hoe ver ligt uw huis van vliegveld, auto­baan, trein/busstation) Wat zijn de (bestemmings)plannen in en buiten uw gemeente nu en in de toe­komst? Wordt het niet te duur om een paar keer per jaar naar Spanje te gaan? Is een noordelijker gelegen streek in Spanje niet goedkoper om te bereiken? Of zijn de reiskosten geen bezwaar? Bent u ook telefonisch te bereiken of hoe lang duurt het voordat u aange­sloten wordt op het telefoonnet? (of gaat u een Nederlandse of Spaanse mobiele telefoon gebruiken)Hoe is de medische verzorging geregeld in de omgeving? Afstand tot (Nederlandse) artsen, fysiotherapeuten, ziekenhuizen? Zijn er voldoende mogelijkheden om uw huisdier mee te nemen

.w. is uw huis en plaats in trek bij huurders/vakantiegangers? Wat voor huurprijs kunt u voor uw huis op die plaats vra­gen? Vergelijk dat met andere huurprijzen in uw omgeving. real estate. Wordt de omgeving en de omringende huizen goed onderhouden? Dit is van belang voor de leefbaarheid, verhuurbaarheid en de (verkoop)waarde van uw huis op langere termijn? Laat u niet alleen leiden door de voordelen van een locatie

Bali Real Estate

Valt uw woning onder de Spaanse Kustwet? De Spaanse Kustwet werd in 1988 ingevoerd. De wet verbiedt uit veiligheids- en milieuoverwegingen bebouwing te dicht bij de kustlijn. real estate. De wet leidde aanvankelijk echter een sluimerend bestaan en bedrijven gingen ongehinderd door met bouwen - real estate. Enkele jaren geleden begon de regering echter de wet uit te voeren om de wildgroei aan huizenbouw langs de Spaanse kusten te bestrijden

Zij werden geconfronteerd met onteigeningen en kregen daarvoor vaak een vergoeding onder de marktwaarde van hun huis. real estate. Blijft u na het seizoen niet alleen achter in een “spookurbanisatie” waar de rolluiken voor de ramen gaan, winkeltjes en bars sluiten, bussen en taxis niet meer rijden? Koopt u het huis alleen voor verblijf in de zomer dan is dat uiteraard niet zo’n probleem, maar als u op een gegeven moment ook in het naseizoen of in de winter daar wilt verblijven kan dat als onaangenaam ervaren worden

Deze checklist had nog veel langer kunnen zijn. Het gaat er echter om, dat u beseft, dat de plaats van uw huis een belang­rijke rol speelt nu en in de toekomst en van invloed is op een groot aantal aspecten (real estate). Locatie of ligging is vaak een gevoels­kwes­tie, maar probeer dit zo objectief en rationeel mogelijk te benaderen door zowel de voor- als nadelen op een rijtje te zetten

Tip Bij het kiezen van een locatie is het dus raadzaam om niet alleen naar de koopsom van het huis te kijken, maar ook naar de andere kosten, die de plaats van uw keuze met zich meebrengt (reiskosten, onroerend goed belasting, kosten levenson­derhoud, kosten plaatselijke voorzieningen etc - real estate.) Tijdens de oriëntatiefase speelt het kostenaspect een belang­rijke rol; voor welke aankoop en jaarlijkse kosten komt u te staan, voor hoeveel kunt u jaarlijks verwonen en tot welk aankoopbedrag kunt u gaan

Real Estate Calgary

Laat u zich tijdens een oriëntatiereis niet beïnvloeden door de groep, mooie verhalen van onroerendgoedverkopers en realiseert u zich dat u tijdens zo’n oriëntatiereis slechts een beperkt huizenaanbod te zien krijgt, name­lijk alleen de huizen die in de portefeuille zitten van de makelaar of alleen de huizen, die gebouwd worden of al zijn door de betreffende projectontwik­kelaar. (real estate)

Op de Spaanse onroerend goed is veel aanbod. De verkoper heeft u harder nodig dan anders­om - real estate. Teken geen contract of wat voor document dan ook tijdens uw eerste bezoek aan Spanje. Als u een bepaald nieuwbouwproject interessant vindt neem dan het volgende mee naar huis: bouwplan of beschrijving van het o

een plattegrond van de omgeving en de locatie van het o/g; een specificatie inzake de te gebruiken materialen; inventarislijst, wat wordt er aan apparaten, installaties en voorzieningen meegeleverd? En is dit bij de prijs inbegrepen? een kopie van het contract in een taal die u meester bent; Zoek uit of er sprake is van erfpacht of erfdienstbaarheden - Huis Kopen Costa del Sol. (real estate)Het basistarief bedraagt 0,4 % van de kadastrale waarde van het onroerendgoed Het Spaanse huurwaardeforfait, Niet-ingezetenen, die in Spanje onroerend goed bezitten en het onroerend goed niet verhuren zijn in Spanje toch belastingplichtig voor de inkomstenbelasting. real estate. U dient namelijk 2% over de waarde van Uw huis (valor catastral) op te geven voor de Spaanse inkomstenbelasting als een soort huurwaardeforfait

Sweden Real Estate

Vermogenswinstbelasting bij verkoop van Spaans onroerendgoed, Bij verkoop van Uw huis in Spanje bent U over de behaalde vermogenswinst belasting verschuldigd. real estate. Wanneer de verkoper van het onroerend goed een niet-ingezetene van Spanje is dan is de koper van het onroerend goed verplicht 5% van de vermelde koopsom in de escritura in te houden en af te dragen aan de Spaanse fiscus

Tot slot wijzen we u er nogmaals op dat deze pagina slechts een indicatieve samenvatting is voor het kopen van een huis in Spanje. U bent ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor uw transacties. www (real estate). spanjevakantieland (Huis Kopen Costa del Sol).nl neemt geen enkele verantwoording voor de hier opgenomen informatie en aanvaard ook geen enkele aansprakelijkheidBij het kopen van een woning, of u nu op zoek bent naar een , een of een , wordt u geconfronteerd met de keuze tussen het kopen van een of een (real estate). Het kopen van een off-plan betekent simpelweg het kopen van een huis voordat het daadwerkelijk gebouwd is

In dit artikel leggen wij de voordelen en gevaren van off-plan kopen in Zuid-Spanje tegen elkaar af. We onderzoeken of het veilig is, en welke stappen er nodig zijn om met een gerust hart off-plan een woning in Spanje te kopen (real estate). We beginnen met een korte uitleg van het begrip

Traineeship Real Estate

Het is een populaire optie voor diegenen die geen haast hebben of op zoek zijn naar een aanzienlijke winst op hun investering - real estate. Gezien de huidige situatie in Marbella’s vastgoedmarkt zou het wel eens de beste tijd kunnen zijn om off-plan te kopen: de markt stijgt, maar is nog lang niet bij het maximumHet concept van het kopen van een woning off-plan wordt steeds populairder in – zozeer zelfs dat de lokale vastgoed professionals hebben vastgesteld dat er meer projecten nodig zijn om aan de grote vraag naar nieuwbouwwoningen te voldoen. real estate. Als het toonaangevende bedrijf in Marbella voor de marketing van nieuwe ontwikkelingen, is Investin, Spain zich zeer bewust van deze trend

Latest Posts

Thaise Massage Gent

Published Jun 12, 24
7 min read

Thai Thala Massage: Massages Bij - Prinsenbeek

Published Jun 12, 24
7 min read

Japans Huis Bouwen

Published May 08, 24
6 min read